Functies

Voorzitter:

 • Behouden van het totaaloverzicht van de vereniging
 • Voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen
 • Bijsturen, controleren en ondersteunen van medebestuurders
 • Contact met zusterverenigingen, faculteit en Raad van Commissarissen
 • Toespraken bij verschillende VSAE en UvA activiteiten

Secretaris:

 • Intern en extern contact van de vereniging
 • Notulen maken van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en commissie evaluaties
 • Leden- en alumnibestand bijhouden

Penningmeester:

 • Financiën van de vereniging onderhouden
 • Begroting van de vereniging en commissies opstellen en controleren
 • Boekhouding bijhouden
 • Facturen opstellen en versturen

Commerciële Zaken:

 • Contact met bedrijven opzetten en onderhouden
 • Bedrijven bezoeken en sponsorpaketten verkopen
 • Contracten opstellen en versturen
 • Commissies begeleiden bij het rondkrijgen van de acquisitie

Interne Zaken:

 • Ondersteunen en behouden van actieve leden
 • Werven van nieuwe actieve leden
 • Commissies samenstellen
 • Voorzitter zoekcommissie

Marekting

 • Ontwerpen en bestellen promotiemateriaal
 • Uitvoeren promotieplan
 • Online promotie

Algemene bestuurstaken:

 • Commissies coördineren
 • Beleid opstellen en uitvoeren