Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de VSAE bestaat op dit moment uit zes leden; vier studerende leden en twee werkenden. Deze commissie adviseert en controleert het bestuur van de VSAE. Door middel van vergaderingen met het bestuur is de RvC altijd op de hoogte van de stand van zaken van de vereniging. Daarnaast is het de taak van de RvC om het beleid van het bestuur te monitoren en ervoor te zorgen dat de VSAE visie gewaarborgd blijft. Hiernaast staat de huidige samenstelling weergegeven. Als je interesse hebt in een positie binnen de RvC, kun je contact opnemen met één van de huidige leden.


Samenstelling

Milan Schinkelshoek (voorzitter)
september 2015 - september 2017
miel_schinkelshoek@hotmail.com

Bastiaan Pluijmers
september 2015 - september 2017
bastiaanpluijmers@hotmail.com

Aletta Verberg
december 2015 - december 2017
aletta.v@hotmail.com

Steyn Heskes
december 2015 - maart 2017
shheskes@gmail.com 

Jasper van Eijk  
september 2016 - september 2018
vaneijk.jasper@gmail.com

Gwendolyn Stuitje
september 2016 - september 2018
gwendolyn.stuitje@gmail.com