Klachten

Opleidingscommissie AEO

Als je tips of klachten hebt over de opleiding, kan je deze melden bij de opleidingscommissie (opleidingscommissie@vsae.nl).

Wat is de opleidingscommissie Actuariaat, Econometrie en OR (OC AEO)?

Het doel van de OC is zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs gegeven aan de UvA, zodanig dat een hoog niveau kan worden gehaald. De OC brengt bijvoorbeeld advies uit over de onderwijs- en examenregelingen en hoe deze worden uitgevoerd. Een van de momenten dat studenten het dichtst bij de OC staan zijn de algemeen bekende enquêtes/vakevaluaties die na het tentamen dienen te worden ingevuld. De OC behandelt vervolgens de resultaten en neemt deze mee in mogelijke adviezen en vragen gericht aan de directie van de opleiding.

Hoe ziet de OC eruit?

De OC bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. Hierdoor is het voor studenten goed mogelijk om invloed uit te oefenen op het beleid. De studenten zijn een goede afspiegeling tussen de verschillende studierichtingen en -jaren.

Wat kan de OC voor jou betekenen?

De OC heeft een adviserende functie op het gehele onderwijs aan de faculteit. Als onderdeel hiervan kan de OC bijvoorbeeld de onderwijs en opleidingsdirecteuren om extra toelichting vragen, en deze advies verlenen. Maar ook aandachtspunten op gebieden als studieadviseurs, docenten of problemen met SIS kunnen bij de OC worden gemeld. Wanneer een student een inhoudelijk onderwijspunt heeft waarop actie is geboden zijn wij de aangewezen persoon om dit mee te communiceren zodat hier op een juiste manier actie op kan worden ondernomen. De opleidingscommissie zorgt voor een betere opleiding! De OC is te bereiken door een mailtje te sturen naar: opleidingscommissie@vsae.nl. Mocht je onderwijs inhoudelijke punten hebben dan horen wij graag van je!