Projecten

De beste manier om te leren, is om te doen. Om die reden is het uitvoeren van mini-analyses en het formuleren van kwantitatieve strategieën voor de klant een essentieel deel van de Academy. Deze klanten zijn veelal actief in de culturele/non-profit sector waar veel mogelijk is vanuit een kwantitatief perspectief. 
In teamverband ben je van begin tot eind betrokken bij een analyseproject. Tijdens de verschillende fases van het project train je bepaalde skills en ontvang je wanneer nodig extra trainingen, om ze je econometrische kwaliteiten in te zetten voor een betere wereld.

Op 5 maart 2018 is de Learning Academy gestart met een nieuwe projectronde. Drie nieuwe groepen van 3 à 4 analisten gaan aan de slag voor een klant die onze hulp goed kan gebruiken. Alle teams hebben verschillende kwaliteiten nodig, een data analist, een creatieve geest, een vlotte babbel of een kritische denker, dus in iedereen kan een goede analist schuilen.

Bij elke fase van het project worden trainingen aangeboden om de teams verder te helpen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten voor alle analisten om met elkaar te kijken naar voortgang en mogelijkheden binnen elkaars projecten. Op deze manier willen wij de analisten de kans bieden om het beste uit een project te halen maar ook om een inkijk te geven in de andere projecten. De projecten zullen worden afgerond met een eindpresentatie bij de klant en een gezellig kick-out om gezamenlijk dit traject af te sluiten.

Lopende projecten

Stichting Filmonderzoek (scriptieproject)
Een aantal keer per jaar geeft de Kruidvat een actie uit, waarbij er een goedkopere optie gegeven wordt aan bezoekers om naar de bioscoop te gaan. Deze bezoeken zijn te verdelen in extra bezoek en kannibalisme. Kannibalisme bestaat uit de groep mensen die zonder het actiebezoek ook naar de film waren gegaan. Het project zal bestaan om te kwantificeren wat precies de grootte van dit kannibalisme is!
Dit project is speciaal voor derdejaars bachelorstudenten die een project bij de Learning Academy willen combineren met het schrijven van hun bachelorscriptie.

Gemeente Amsterdam
Het lijkt steeds drukker te worden in de openbare ruimtes van Amsterdam. Het liefst zou iedereen de drukte omzeilen, maar hoe doen we dat? In dit project voor gemeente Amsterdam zullen verschillende databronnen worden geanalyseerd om zo een zo goed mogelijke schatting te maken wanneer er waar het druk wordt in onze stad! 

EYE Filmmuseum
In het EYE Filmmuseum worden een aantal keer per jaar tentoonstellingen georganiseerd. Tijdens deze tentoonstellingen, lijkt de omzet van de winkel in het EYE ook toe te nemen, maar is dit eigenlijk wel zo? In dit project wordt er onderzocht of er enige correlaties bestaan tussen de verschillende tentoonstellingen en de omzet van de winkel en de verschillende merchandise die de winkel aanbiedt. Naast het analyseren van de omzet van de winkel, is het ook mogelijk om een beeld te krijgen van de correlatie tussen tentoonstellingen en de baromzet! Genoeg om uit te onderzoeken!

Fases binnen een project

5 maart Bekendmaking analisten  
Fase 1 Opstarten project Alle analisten starten met een gezamenlijke brainstormsessie, de senior analist gaat langs bij de klant en er wordt gezamenlijk een projectvoorstel opgesteld.
Fase 2 Eerste analyse Naar aanleiding van het projectplan wordt gestart met de analyse. Alle groepen gaan aan de slag met de datasets en kijken hoe ze hiermee de vragen kunnen beantwoorden.
  Tussenpresentatie Het hele team gaat langs bij de klant om de resultaten te evalueren. Samen ga je kijken naar het onderzoek en bepaal je hoe je het onderzoek voort kunt zetten.
Fase 3 Tweede analyse Je gaat een diepere analyse uitvoeren en verder bouwen op je eerdere onderzoek.
Fase 4 Afronden project Resultaten visualiseren en voorbereiden op de eindpresentatie.

Tijdens de looptijd van het project worden relevante trainingen gegeven en gedurende het gehele project ontvang je coaching vanuit de Academy.  

Projecten voorgaande projectronde

Vrijwilligerscentrale Amsterdam
VCA ondersteunt het vrijwilligerswerk in de volle breedte van Amsterdam. Hun passie is dan ook om mensen uit alle hoeken van de samenleving te helpen. Samen kijken jullie naar de impact van VCA op de stad. Draag jij een steentje bij aan een gelukkiger Amsterdam? De gegevens die zij hiervoor beschikbaar stellen, komen uit een database waarin zij al meer dan 5 jaar bemiddelingen registreren tussen vrijwilligers en vacatures (bij organisaties).

Hockeyclub A.M.H.C. Rood-Wit
Rood-Wit is één van de oudste hockeyverenigingen van Nederland. De competitie in hun klasse is enorm. Om boven iedereen te blijven uitsteken, willen ze dan ook hun spel verbeteren door sport analyses te doen. Help jij Rood-Wit met het kampioenschap? Ze hebben data van afgelopen 22 competitiewedstrijden waarin elke move van elke speelster is vastgesteld. Binnen het Nederlands hockey kan dit een baanbrekende analyse worden.

ROC Horizon College
Het Horizon College biedt een drempelloze opleiding voor mensen die nog geen startkwalificatie hebben. Zij willen dan ook met jouw hulp de kenmerken van de verschillende studenten onderzoeken en bekijken wie succesvol is binnen de opleiding. Lukt het jou om de toekomst van het onderwijs te verbeteren? Met een unieke dataset over schoolprestaties en achtergrond wordt dit absoluut een bijzondere zoektocht.

SPUI25
SPUI25 is een levendig podium en vormt een verbinding tussen de academische wereld, de samenleving en de culturele praktijk. Maar wat voor bezoekers trekt dit en wat vinden ze van hun bezoek. Het wordt een creatief onderzoek naar data maar ook naar data strategieën. Samen met SPUI25 ga je publieksonderzoek uitbreiden en zelf een onderzoek opstarten.  

Ambulancedienst RAV IJsselland (Bachelorscriptie-project)
De helden van de ambulancezorg RAV willen elke spoedoproep binnen een target van 15 minuten behandelen. Minuten kunnen het verschil uitmaken tussen leven en dood. Lijkt het jou interessant om de verschillende factoren te onderzoeken en tevens je scriptie erover te schrijven? Een dataset van 10.000 spoedritten per jaar moet het verschil gaan maken tussen leven en dood. 

Cancel