Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen van de VSAE bestaat op dit moment uit vijf leden; drie studerende leden en twee werkenden. Deze commissie adviseert en controleert het bestuur van de VSAE. Door middel van vergaderingen met het bestuur is de RvC altijd op de hoogte van de stand van zaken van de vereniging. Daarnaast is het de taak van de RvC om het beleid van het bestuur te monitoren en ervoor te zorgen dat de VSAE visie gewaarborgd blijft. Hiernaast staat de huidige samenstelling weergegeven. Als je interesse hebt in een positie binnen de RvC, kun je contact opnemen met één van de huidige leden.

Samenstelling

Stefan Jaasma (voorzitter)
februari 2018 - februari 2020
s.jaasma@hotmail.com

Jasper van Eijk  
september 2016 - september 2018
vaneijk.jasper@gmail.com

Morena Bastiaansen
september 2017 - september 2019
mbastiaansen@hotmail.com 

Zakaria el Harrak
september 2017 - september 2019
zakaria.elh@outlook.com

Kevin Weltevreden
december 2017 - december 2019
kevinweltevreden@gmail.com

Cancel