Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen van de VSAE bestaat op dit moment uit vijf leden; drie studerende leden en twee werkenden. Deze commissie adviseert en controleert het bestuur van de VSAE. Door middel van vergaderingen met het bestuur is de RvC altijd op de hoogte van de stand van zaken van de vereniging. Daarnaast is het de taak van de RvC om het beleid van het bestuur te monitoren en ervoor te zorgen dat de VSAE visie gewaarborgd blijft. Hiernaast staat de huidige samenstelling weergegeven. Als je interesse hebt in een positie binnen de RvC, kun je contact opnemen met één van de huidige leden.

Samenstelling

Wies de Wit (voorzitter)
december 2018 - december 2020
wiesdewit@me.com

Stefan Jaasma 
februari 2018 - februari 2020
s.jaasma@hotmail.com

Luna Potic
december 2018 - december 2020
lunapotic@gmail.com

Ruben Walschot
december 2018 - december 2020
rubenwalschot@live.nl

Kevin Weltevreden
december 2017 - december 2019
kevinweltevreden@gmail.com

Cancel