Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen van de VSAE bestaat op dit moment uit vijf leden; drie studerende leden en twee werkenden. Deze commissie adviseert en controleert het bestuur van de VSAE. Door middel van vergaderingen met het bestuur is de RvC altijd op de hoogte van de stand van zaken van de vereniging. Daarnaast is het de taak van de RvC om het beleid van het bestuur te monitoren en ervoor te zorgen dat de VSAE visie gewaarborgd blijft. Hiernaast staat de huidige samenstelling weergegeven. Als je interesse hebt in een positie binnen de RvC, kun je contact opnemen met één van de huidige leden.

Samenstelling

Sofie Löhr (voorzitter)
Januari 2020 - Januari 2022
sofielohr@live.nl

Wies de Wit
december 2018 - december 2020

Donna Mollé
januari 2020 - januari 2022

Luna Potic
december 2018 - december 2020

Ruben Walschot
december 2018 - december 2020

Bas Koolstra
december 2019 - december 2021

Cancel