Bestuur

Van links naar rechts: Anneke, Randy, Julie, Sjors, Ira

Als bestuur van de VSAE ben je een jaar lang verantwoordelijk voor de vereniging. Het is belangrijk om aan het begin van het jaar een beleid op te stellen, wat de rest van het jaar uitgevoerd wordt. Dit houdt in dat het bestuur de richting van de vereniging aangeeft en belangrijke beslissingen maakt. Daarnaast heeft zij de dagelijkse leiding over de vereniging en draagt zij zorg voor de verschillende evenementen en activiteiten die de VSAE faciliteert. Dit omvat alles binnen onze vier pijlers: Carrière, Sociaal, Studie en Analytics Academy.

Wil je meer weten over de functies en de huidige bestuursleden? Onderstaand is gedetailleerde informatie te vinden over de vijf bestuursleden en hun functies. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om ons een mailtje te sturen of langs te komen op de bestuurskamer: REC E1.32!

Julie van Oldenborgh - Voorzitter

Mail:   chairman@vsae.nl
Telefoon:   020 - 525 5034
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Voorzitter
Als voorzitter van de VSAE ben je verantwoordelijk voor het totaaloverzicht van de vereniging en het in de gaten houden van de langetermijnvisie. Je houdt nauw contact met al je medebestuursleden om op de hoogte te zijn van alle projecten en aspecten die spelen binnen de vereniging. Daarnaast ben je het gezicht van de vereniging naar buiten toe en is het jouw taak om je medebestuursleden te ondersteunen, controleren, helpen en bijsturen waar nodig is.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Lustrum
 • Analytics Academy
 • VSAE Weekend 
 • Skiing Trip 

Ira de Witte - Interne Zaken, Vice-voorzitter & Secretaris

Mail:   secretary@vsae.nl
Telefoon:   020 - 525 4846
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Interne Zaken
De Interne Zaken is hét gezicht en aanspreekpunt voor leden van de VSAE. Het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk leden leert kennen en dat zo veel mogelijk leden jou leren kennen! Je bent bezig met het werven en behouden van actieve leden en dit doe je door middel van het indelen van de commissies. Om de commissies zo goed mogelijk in te delen, drink je heel vaak een kopje koffie met mensen om ze zo goed in te kunnen schatten en ze al dan niet te plaatsen.

Functieomschrijving: Secretaris
De secretaris is een van de belangrijkste functies binnen het bestuur. De taak van de secretaris is om alle informatie bij te houden en te verwerken zodat daar iets mee kan gebeuren. Als secretaris zal je alle wekelijkse bestuursvergaderingen notuleren, maar ook de algemene ledenvergaderingen. Het is erg belangrijk dat dit genotuleerd wordt, zodat de RvC weet waar je mee bezig bent maar ook om terug te kijken wat er is besloten of besproken.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Actuariaatcongres
 • Photo committee  
 • Ranking committee
 • Year closing trip 
 • Board selection committee

Sjors den Boer - Penningmeester 

Mail:   treasurer@vsae.nl
Telefoon:   020 - 525 4917
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Penningmeester
Als penningmeester beheer je het geld van de verening. Je ziet erop toe dat het geld op de juiste manier wordt uitgegeven. Dit houdt een grote verantwoordelijkheid in en dat maakt deze functie ook speciaal. Het geld beheren houdt in dat je declaraties betaalt, de boekhouding doet en de begroting update. Als de commerciële zaken bepaalde sponsorpakketten heeft verkocht maak jij de bijbehorende factuur en stuur je hem op naar de desbetreffende contactpersoon. Ook zorg je ervoor dat de inkomende facturen op tijd worden betaald. Verder is het belangrijk dat je als penningmeester op elk moment precies kunt zeggen hoe de vereniging er financieel voor staat. Dit is essentieel bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Coördinator van de volgende commissies:

 • International Study Project
 • Master Speed Date Event
 • Master Focus Group
 • Party committee
 • Introduction days

Anneke Schroeter  - Commerciële Zaken & Marketing 

Mail:   external@vsae.nl  
Telefoon:   020 - 525 4134
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Commerciële Zaken
Als Commerciële Zaken ben je verantwoordelijk voor de bedrijfscontacten van de VSAE. Je gaat langs bij samenwerkingspartners, om met hen afspraken te maken en zo deze bedrijven onder de aandacht te brengen van de studenten. Je bent verantwoordelijk voor de acquisitie van evenementen en vormt daarmee de schakel tussen het bedrijfsleven en studenten.

Functieomschrijving: Marketing
Als Marketing ben je verantwoordelijk voor vormen van promotie waarop je naar buiten treedt. Hierbij kan je denken aan social media, maar ook aan het ontwerpen en bestellen van banners, posters, flyers etc. Ook ben je verantwoordelijk voor innovaties op het gebied van promotie. Tenslotte begeleid je commissies bij het opstellen van een promotieplan.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Aenorm
 • Bussiness Orientation Days
 • International Student Committee
 • Start Up Event 
 • Sjaars Committee 

Randy Griekspoor - Commerciële Zaken 

Mail:   external@vsae.nl
Telefoon:   020 - 525 4134
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Commerciële Zaken
Als Commerciële Zaken ben je verantwoordelijk voor de bedrijfscontacten van de VSAE. Je gaat langs bij samenwerkingspartners, om met hen afspraken te maken en zo deze bedrijven onder de aandacht te brengen van de studenten. Je bent verantwoordelijk voor de acquisitie van evenementen en vormt daarmee de schakel tussen het bedrijfsleven en studenten.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Econometric Game
 • Board selection committee 
 • The Experience 
 • Short Foreign Trip 
 • Sport Committee
Cancel