Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen van de VSAE bestaat op dit moment uit zes leden; vier studerende leden en twee werkenden. Deze commissie adviseert en controleert het bestuur van de VSAE. Door middel van vergaderingen met het bestuur is de RvC altijd op de hoogte van de stand van zaken van de vereniging. Daarnaast is het de taak van de RvC om het beleid van het bestuur te monitoren en ervoor te zorgen dat de VSAE visie gewaarborgd blijft. Hiernaast staat de huidige samenstelling weergegeven. Als je interesse hebt in een positie binnen de RvC, kun je contact opnemen met één van de huidige leden.

Samenstelling

Floris de Widt (voorzitter)
Januari 2021 - Januari 2023
florisdewidt@outlook.com

Godelieve ten Have
Januari 2021 - Januari 2023

Tom van der Woude
December 2021 - December 2023

Gideon Davidson
November 2021 - November 2023

Marc van Houdt
Januari 2021 - Januari 2023

Aurora Gaffaf
December 2021 - December 2023

Cancel