Functies

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende functies binnen het VSAE bestuur. 

Voorzitter

  • Behouden van het totaaloverzicht van de vereniging
  • Voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen
  • Bijsturen, controleren en ondersteunen van medebestuurders
  • Contact met zusterverenigingen, faculteit en Raad van Commissarissen
  • Toespraken bij verschillende VSAE en UvA activiteiten

Secretaris

  • Intern en extern contact van de vereniging
  • Notulen maken van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en commissie-evaluaties
  • Leden- en alumnibestand bijhouden

Penningmeester

  • Financiën van de vereniging onderhouden
  • Begroting van de vereniging en commissies opstellen en controleren
  • Boekhouding bijhouden
  • Facturen opstellen en versturen

Commerciële Zaken

  • Contact met bedrijven opzetten en onderhouden
  • Bedrijven bezoeken en sponsorpaketten verkopen
  • Contracten opstellen en versturen
  • Commissies begeleiden bij het rondkrijgen van de acquisitie

Interne Zaken

  • Ondersteunen en behouden van actieve leden
  • Werven van nieuwe actieve leden
  • Commissies samenstellen
  • Voorzitter zoekcommissie

Marketing

  • Ontwerpen en bestellen promotiemateriaal
  • Uitvoeren promotieplan
  • Online promotie

Algemene bestuurstaken

  • Commissies coördineren
  • Beleid opstellen en uitvoeren
Cancel